Curs de formare în psihoterapie familiala sistemica 2022-2023

Cursul se adresează psihologilor, medicilor, asistenţilor sociali, teologilor.

Institutul şi formatorii sunt acreditaţi de Federaţia Română de Psihoterapie, Colegiul Psihologilor din România, respectiv EAP (European Association of Psychotherapy), IFTA (International Family Therapy Association) şi EFTA (European Family Therapy Association).

Înscrieri şi informaţii: deadline: 12 februarie 2022 la dr.ileana.radu@gmail.com

Dosarul de înscriere trebuie să conţină: CV, scrisoare de intenţie, adeverinţă de la locul de muncă din care să rezulte o practică profesională cu familiile (full-time, part-time, voluntariat), copie după diploma de licență, copie după carte de identitate.

Primul modul: 25-27 februarie 2022. Zoom.

Cursul întrunește criteriile de selecţie, formare şi evaluare recunoscute national, european, international, incluzând următoarele:

  • Terapia familială sistemică în contextul general al formării în psihoterapie
  • Studierea principalelor concepte şi modele în terapia familială sistemică cu aplicabilitate în: stres post-traumatic, abuz de substanţe şi adicţie, tulburări de comportament, psihosomatică, patologie ameninţătoare de viaţă (cancer, HIV), patologie terminală şi medicină paliativă, patologie cronică, patologie psihiatrică, patologia adolescentului, patologie geriatrică, violenţă şi abuz, poziţia copilului în sistemul familial, psihoterapie de cuplu şi familie, psihoterapie individuală în perspectivă sistemică
  • Activitate clinică practică cu indivizi/familii/grupuri
  • Intervizare şi supervizare
  • Autocunoaștere și dezvoltare personală
  • Terapie personală
  • Demonstarea abordării sistemice prin folosirea unui material didactic complex; bibliografie conformă cu curriculum-ul, casete video, DVD, interviuri şi sesiuni live
  • Pregătirea şi prezentarea lucrărilor scrise şi susţinerea celor două examene finale
  • Întocmirea unui portofoliu care să conţină internalizarea la nivel personal a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de-a lungul cursului de formare, evidențe ale activităţii clinice practice cu clienţi (prezentarea şi descrierea cazurilor cu respectarea confidenţialităţii) şi alte participări la workshopuri, conferinţe, cursuri de formare în psihoterapie, notiţe de curs.

Primii doi ani de curs reprezintă nivelul intermediar (750 ore), echivalând cu psihoterapeut sub supervizare. După finalizarea primului nivel, absolvenții se pot acredita la Colegiul Psihologilor din România și la Federația Română de Psihoterapie ca psihoterapeuți sub supervizare în psihoterapie familială sistemică. Pot continua formarea cu stadiul avansat (încă 2 ani pentru dezvoltarea abilităților clinice și supervizare), pentru trecerea la acreditarea ca psihoterapeut autonom/independent.

Echipa DIANOIA

Anunt in format PDF

Leave a Reply