Despre Noi

Cine suntem?

Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia a început activitatea în anul 2008, oferind servicii de psihoterapie familială sistemică, însoțite de terapie și supervizare. Institutul este parte integrantă a Asociației Dianoia a cărei etos cultivă relația: concepte – conexiuni – creativitate. 

Ideea înființării Institutului s-a născut ca răspuns la nevoia de a adresa suferința ființei umane, dincolo de modelele medicale și de a instrui o generație nouă de profesioniști care să cunoască și să asume complexitatea procesului terapeutic. Ne propunem o abordare holistică atât în training, cât și în practica clinică, urmărind dezvoltarea și valorizarea ființei umane.

Psihoterapia este un domeniu interdisciplinar, care necesită pregătire postuniversitară și formare continu. Institutul este acreditat de Colegiul Psihologilor din România și Federația Română de Psihoterapie.

διανοια (diánoia) / Encyclopedia Britannica

Termen grecesc folosit de Platon ca înţelegere cu referire la activitate a intelectului în procesul discursiv, în contrast cu sensul de înţelegere imediată νοησις (nóêsis). În taxonomia lui Aristotel,διανοια include atât referirea la aspectul intelectual-teoretic prinεπιστημη (epistêmê), cât şi la cel practic prin τεχνη (technê). 

Ceea ce ne propunem este transferul cognitiv al conceptului de DIANOIA în sfera sistemică a activităţii intelectuale, prin caracter holistic, exprimat ca specificitate a activităţii noastre de formatori şi practicieni în terapie familială sistemică. La dimensiunea epistemologică ca o contribuţie necesară a sinelui adăugăm întreţeserea dintre sacru şi profan.

În acest sens, DIANOIA se recomandă atât ca stimulent cât şi ca realizare a ceea ce numim azi educaţie continuă. Năzuinţa de auto-depăşire se manifestă prin „foamea” intelectuală de concepte, dorinţă de dialog constructiv şi analiză prin stabilirea de conexiuni ideatice fiinţiale cu alţi cercetători. Creativitatea şi receptivitatea faţă de tot ceea ce e valoros şi demn de transmis sunt esenţiale pentru devenire în generaţiile următoare.