4-6 februarie 2022, modul 1, grup 15 intermediari

4-6 februarie 2022, modul 1, grup 15 intermediari
Tema:
Pierderi si procesarea doliului
Terapia familiala cu copii si adolescenti
Traineri:
Dr Ileana Radu
Psi Dana Trubiansky